• Phần mềm Quản lý nhà thuốc GPP
  Pharma Deluxe là phần mềm quản lý nhà thuốc áp dụng theo nguyên tắc “Thực hành tốt cung ứng thuốc” (GPP) của Bộ Y Tế ...
 • Website tin tức
  Phục vụ cho nhu cầu của các cơ quan, tổ chức cần thiết kế web để đưa các tin tức, sự kiện lên mạng Internet.
 • Giải pháp
      Giải pháp
      BẢO MẬT DI ĐỘNG
                             toàn diện  
  Sản phẩm nổi bật
  Phần mềm Quản lý Bán hàng Siêu thị (Mart Deluxe)
  Tin tức
  Chỉ gần 25% phần mềm bảo mật cho Android đáng tin cậy... NQ-Space-Logo.jpg 
Visitor