Trang trong - Giải pháp
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sacomtec cung cấp giải pháp tổng thể xây dựng các trang tin điện tử cho các doanh nghiệp và các cổng thông tin, báo chí điện tử cho các cơ quan, tập chí và tòa soạn báo điện tử.

Giải pháp tổng thể xây dựng trang tin bao gồm:

  • Đăng ký tên miền Việt Nam và quốc tế.
  • Đăng ký lưu trữ Web/Email (hosting).
  • Xây dựng các Webserver tại các Data Center chuyên nghiệp cho các trang tin có số lượng truy cập lớn, hoặc cổng thông tin được thiết lập ngay tại văn phòng khách hàng.
  • Thiết kế mỹ thuật, layout cho Website chuyên nghiệp.
  • Xây dựng Website dựa trên phần mềm quản trị nội dung SiteCMS do Sacomtec phát triển.
  • Hỗ trợ, hướng dẫn quản trị, biên tập và đăng thông trên Website.
  • Cung cấp giải pháp tối ưu trên các công cụ tìm kiếm (SEO) cho Website, làm cho các từ khóa trên Website dễ có khả năng xuất hiện ở các trang đầu của các công cụ tìm kiếm phổ biến như Google, Yahoo,…

Với phần mềm quản trị nội dung SiteCMS chuyên nghiệp cho các trang tin điện tử, tòa soạn điện tử, Sacomtec cung cấp một quy trình biên soạn và xuất bản tin chặc chẽ cho các trang tin, tòa soạn điện tử, và cung cấp đầy đủ các tính năng phân quyền cho nhiều thành viên cùng tham gia trong việc biên soạn, biên tập, kiểm duyệt và đăng tin trên Website.

Visitor