Trang trong - Phần mềm
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Phần mềm quản lý thú y cho trang trại FarmVet  Deluxe là một hệ thống cung cấp giải pháp hỗ trợ quản lý thú y toàn diện dành cho các công ty chăn nuôi để quản lý thú nuôi, điều trị thú y, quản lý thuốc thuốc, vật tư, quản lý kho,... bằng một hệ thống quản lý tập trung, thống nhất.

Phần mềm cung cấp đầy đủ các phân hệ để quản lý thú nuôi, quản lý các hồ sơ điều trị, các phác đồ điều trị, quản lý thuốc, vật tư, kho, quản lý thải trừ,... hỗ trợ tốt nhất cho các trang trại để quản lý hiệu quả và chặt chẽ. Đặc biệt phần mềm cung cấp cho các công ty một mô hình quản lý tập trung và thống nhất cho các trang trại thành viên. 

Các phân hệ, tính năng chính của phần mềm FarmVet Deluxe:


cow32.png  QUẢN LÝ THÚ NUÔI

Hỗ trợ cập nhật đầy đủ thông tin của thú nuôi (bò bê, bò sữa, heo, gà,...) như số tai, phân loại, số lô, trang trại đang nuôi,...


dieu-tri.png  HỒ SƠ ĐIỀU TRỊ

Tạo và quản lý các thông tin điều trị của thú nuôi trong trang trại. Hỗ trợ cho các cán bộ thú y ra phác đồ điều trị theo các nhóm bệnh; hỗ trợ thông báo xuất thuốc cho các ngày điều trị ứng với liều lượng đã chỉ định trong phác đồ và các số liệu cân hay các thông số về bệnh của thú nuôi.


medicine-mortar32.png QUẢN LÝ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

Hỗ trợ tạo và quản lý các phác đồ điều trị theo các nhóm bệnh với đầy đủ thông tin về thuốc, liều dùng theo khối lượng vật nuôi hoặc theo các thông số bệnh cho chi tiết các ngày cần lấy thuốc; hỗ trợ quản lý phân quyền sử dụng và đánh giá hiệu quả cuả các phác đồ. 


danger32.png QUẢN LÝ THẢI TRỪ

Quản lý chi tiết về thông tin thải trừ của từng loại thuốc sử dụng trong quá trình điều trị. Hệ thống hỗ trợ thông báo chi tiết về các thải trừ nếu có (như thải trừ qua sữa, thải trừ qua thịt) và hỗ trợ quản lý các bảng kiểm tra thải trừ sau thời gian điều trị để đảm bảo sức khỏe cộng đồng khi đưa các sản phẩm có nguồn gốc từ thú nuôi của trang trại ra thị trường.  


ban-hanh-shopping-cart.png  QUẢN LÝ PHIẾU XUẤT

Quản lý, tìm kiếm các phiếu xuất kho cho các thuốc, vật tư được xuất từ các kho trong trang trại.


hoa-don-nhap.png  QUẢN LÝ PHIẾU NHẬP HÀNG

Tạo, quản lý  và tím kiếm các phiếu nhập hàng từ các nhà cung cấp với đầy đủ thông tin về hóa đơn, sản phẩm với số lô, hạn sử dụng và các nghiệp vụ quản lý phiếu nhập hàng.

placeholder32.jpg QUẢN LÝ THÔNG TIN TRANG TRẠI

Hỗ trợ tạo và quản lý nhiều trang trại trong hệ thống; nhiều kho trong một trang trại. Các nhân viên được quản lý và phân quyền sử dụng riêng theo từng kho, trang trại.


ex10.png  QUẢN LÝ KHO

Hỗ trợ tạo các phiếu nhập/xuất kho, chuyển kho nội bộ giữa các kho trong trong trang trại hoặc giữa các trang trại theo đúng nghiệp vụ quản lý kho. Hỗ trợ đầy đủ các báo kho: tồn kho, nhập xuất tồn, thẻ kho, kiểm kho,...


danh-muc-thuoc.png  QUẢN LÝ DANH MỤC

Quản lý các danh mục thuốc, liều dùng, hoạt chất, vật tư, nhóm bệnh, phác đồ và các danh mục liên quan.


add-list32.png  CÁC BÁO CÁO

Hỗ trợ đầy đủ các báo cáo điều trị, các báo cáo kho, hạn sử dụng sản phẩm,... 


he-thong.png  QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Quản lý và phân quyền chi tiết cho các tài khoản tham gia hệ thống theo các mức phân vùng kho, trang trại hoặc toàn bộ hệ thống. Hỗ trợ log file ghi lại toàn bộ các thao tác truy cập trong hệ thống.


Để có thông tin thêm về phần mềm FarmVet Deluxe, vui lòng liên hệ Sacomtec để được hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn.

Thông tin liên hệ:

Điện thoại:(028) 3932 2188 
Hotline:
1900 1828 (mức cước tương đương gọi ĐTDĐ)
Email:support@sacomtec.com
Chat:live-chat-orange.png chat trực tuyến
Liên hệ/góp ý:» Thông tin liên hệ

Visitor