Trang trong - Phần mềm
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

eSchool là phần mềm dạng web-based phục vụ cho quản lý học sinh, giáo viên, sổ điểm điện tử,…. Cho các trường học cấp 2 và cấp 3. Được xây dựng theo dạng hệ thống mở để các trường có thể ứng dụng phục vụ yêu cầu quản trị học sinh, giáo viên và sổ điểm điện tử.

image006.jpgQuản lý học sinh là nghiệp vụ được diễn ra thường xuyên trong các trường học và việc thực hiện tốt quy trình này có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng giảng dạy và quản lý học sinh của nhà trường. Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện bằng tay quy trình nghiệp vụ này tốn khá nhiều thời gian, công sức của người thực hiện, thậm chí có thể còn có những sai sót do nhầm lẫn.

eSchool là bộ giải pháp công nghệ thông tin hữu hiệu để liên kết giữa nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh. Thông qua môi trường Internet, các thông tin được quản lý tập trung cập nhật kịp thời giúp học sinh, phu huynh dễ dàng theo dõi tình hình học tập, giúp giáo viên dễ dàng cập nhật thông tin học sinh, điểm số, nhà trường dễ dàng theo dõi thông tin đến từng giáo viên, lớp và học sinh.

eSchool góp phần phổ biến nhanh chóng thông tin về giáo dục và đào tạo, các quy định, quy chế đến các trường học, hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm thông tin chi tiết từ cơ sở một cách nhanh chóng, chính xác và giúp cho công tác báo cáo phân tích, thống kê được thực hiện thuận tiện, nhanh chóng.

Với mong muốn được giảm bớt phần việc của người thực hiện, nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục học sinh, phần mềm eSchool đã ra đời trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát một cách kỹ lưỡng các công việc thực tế trong công tác quản lý học sinh ở các trường phổ thông cấp 2 và cấp 3.

Công nghệ:

eSchool được xây dựng theo dạng Web-based dựa trên công nghệ ASP.NET 2.0/3.0/3.5 và MS SQL 2000/2005, đảm bảo an toàn dữ liệu, thuận tiện cho việc cài đặt, quản trị và sử dụng hệ thống qua môi trường mạng Internet.

Các chức năng chính của eSchool:

Quản lý học sinh

 • Quản lý lưu trữ hồ sơ học sinh theo khối, lớp. Cập nhật hồ sơ chuyển lớp, chuyển trường.
 • Tổng kết điểm, đánh giá xếp hạng, xếp loại hạnh kiểm, học lực của học sinh.
 • Xét duyệt lên lớp lưu ban.

Danh sách các chức năng chính:

  • Quản lý hồ sơ học sinh
  • Tìm kiếm học sinh
  • Cập nhật hồ sơ chuyển lớp
  • Cập nhật hồ sơ chuyển trường
  • Cập nhật hồ sơ chuyển đến
  • Hồ sơ học sinh cá biệt
  • Cập nhật hồ sơ học sinh bỏ học
  • Quản lý sổ điểm
  • Cập nhật sổ điểm danh
  • Tổng kết điểm
  • Hạnh kiểm
  • Danh sách học sinh thi lại
  • Đánh giá học lực của học sinh
  • Xét duyệt lên lớp
  • Lưu ban
  • Khoá sổ
  • Danh hiệu thi đua cho học sinh
  • Đánh giá thi đua của lớp…

Quản lý giáo viên

 • Quản lý thông tin hồ sơ của giáo viên.
 • Quản lý quá trình công tác, bậc lương,  bằng cấp, trình độ chuyên môn của giáo viên.
 • Quản lý phân công chuyên môn, lịch báo giảng, sáng kiến kinh nghiệm, tra cứu giáo viên.

Danh sách các chức năng chính:

  • Cập nhật hồ sơ giáo viên
  • Quá trình công tác
  • Quản lý loại hồ sơ
  • Bậc lương
  • Bằng cấp
  • Phân công chuyên môn
  • Quản lý dạy thay
  • Lịch báo giảng giáo viên
  • Quản lý sáng kiến kinh nghiệm
  • Tra cứu giáo viên

Quản lý thi

Cung cấp đầy đủ các chức năng cho việc quản lý kỳ thi: tạo kỳ thi, tạo cán bộ hội đồng thi, lên danh sách thí sinh, chia phòng thi, đánh phách, vào điểm thi….

Danh sách các chức năng:

  • Tạo kỳ thi
  • Tạo mới cán bộ hội đồng thi
  • Lên danh sách thí sinh thi
  • Chọn thí sinh cho kỳ thi
  • Quản lý danh sách thí sinh tự do
  • Chia phòng thi
  • Điều chuyển thí sinh
  • Đánh phách
  • Vào điểm thi
  • Xử lý kết quả thi
  • Tra cứu kết quả thi

Quản lý danh mục

  • Quản lý các thông tin chung của hệ thống.
  • Danh sách các chức năng chính:
  • Đoàn đội
  • Đơn vị hành chính
  • Danh mục dân tộc–tôn giáo–diện chính sách
  • Danh mục khu vực
  • Danh mục Khối – Lớp – Môn
  • Hạnh kiểm, học lực, ngoại ngữ,…

Quản trị hệ thống

 • Cung cấp đầy đủ các tính năng giúp người quản trị hệ thống có thể làm tốt các công việc của mình một cách dễ dàng.
 • Dễ dàng quản lý người dùng thông qua việc phân chia nhóm và phân quyền sử dụng, quyền truy cập cho nhóm.
 • Cung cấp chức năng Quản trị cơ sở dữ liệu giúp việc sao lưu, phục hồi dữ liệu được dễ dàng.

Danh sách các chức năng chính:

  •  Quản trị người dùng
  •  Đổi mật khẩu
  •  Ủy quyền sử dụng
  •  Quản trị người dùng, nhóm, phân quyền
  •  Quản trị cơ sở dữ liệu
  •  Sao lưu, phục hồi dữ liệu
  •  Quản trị lưu vết người dùng
  •  Quản trị các thông số khởi tạo trong năm học mới

Thống kê báo cáo

 • Cung cấp nhiều loại báo cáo cho học sinh và giáo viên.
 • Học sinh: Bảng điểm, Bảng điểm học sinh, Bảng điểm tổng hợp của học sinh, Thống kê tổng hợp kết quả học tập, Hồ sơ lý lịch học sinh, …
 • Giáo viên: In bảng phân công giảng dạy, Báo cáo tổng hợp số học sinh theo giáo viên, Báo cáo tổng số tiết dạy, In hồ sơ giáo viên…

Tính năng nâng cao theo yêu cầu riêng của từng trường

Để giúp các phụ huynh theo dõi, nắm bắt được tình hình học tập của con em mình, có thể tích hợp thêm chức năng nhắn tin qua điện thoại di động vào phần mềm để cung cấp cho các phụ huynh các thông tin:

 • Nhắn tin kết quả học tập cho học sinh định kỳ
 • Nhắn tin thông tin về học sinh bỏ học, trốn tiết
 • Nhắn tin kết quả thi khi vừa có điểm
 • Nhắn tin thông báo mời hợp phụ huynh
 • Nhắn tin các thông tin theo yêu cầu tùy chọn,…


Visitor