Trang trong - Giới thiệu
Clinic Deluxe cung cấp cho các phòng khám giải pháp quản lý bệnh án điện tử, các dịch vụ khám, điều trị, cận lậm sàng, kết nối với nhà thuốc,...
Pharma Deluxe là phần mềm quản lý nhà thuốc áp dụng theo nguyên tắc “Thực hành tốt cung ứng thuốc” (GPP) của Bộ Y Tế ...
Visitor