Sacomtec

Website thương mại điện tử

Các doanh nghiệp cần đưa các sản phẩm giới thiệu và chào bán trên mạng, cần phải có website thương mại điện tử để làm cầu nối với khách hàng qua mạng Internet.

Website thương mại điện tử được thiết kế theo dạng cập nhật động có bổ sung thêm module quản trị các sản phẩm và giỏ hàng (shopping cart). Doanh nghiệp có thể cập nhật giá cho các sản phẩm để khách hàng có thể chọn lựa và mua hàng qua mạng. Với trang web này các doanh nghiệp dễ dàng giới thiệu và bán các sản phẩm đến khách hàng.


© 2007 -2024  Sacomtec | Homepage