Sacomtec

Phân biệt việc trả hàng theo hóa đơn và sửa hóa đơn bán hàng trên phần mềm Pharma Deluxe.

Nhà thuốc của bạn có cho phép khách hàng trả lại hàng sau khi đã mua hàng hay không? Nếu có, bạn sẽ lựa chọn hình thức trả hàng theo hóa đơn hay là chỉnh sửa trực tiếp hóa đơn bán hàng đó?

Screenshot 2023-08-09 155822.png

RGiống nhau: cả 2 hình thức trên đều trừ đi số tiền doanh thu của hóa đơn đó và nhập lại số lượng tồn kho của những sản phẩm đã trả hàng.

Nếu việc bán hàng & trả hàng diễn ra trong cùng 1 ngày thì việc chốt doanh thu cuối ngày của hình thức trả hàng giống hệt chốt doanh thu cuối ngày của hình thức sửa/xóa hóa đơn.

RKhác nhau:

Ví dụ: Đơn hàng bán ra ngày 1/4, bao gồm 10 sản phẩm với tổng số tiền là 100.000đ

Đến ngày 2/4 khách hàng quay lại yêu cầu trả lại 5 món với số tiền của 5 món đó là 40.000đ

FSửa hóa đơn: Phần mềm sẽ quay lại đúng hóa đơn ngày 1/4 đó để xóa bỏ đi 5 món mà khách hàng muốn trả lại (5 sản phẩm đó sẽ được nhập lại vào tồn kho) và giảm đi 40.000đ doanh thu của ngày 1/4.
Như vậy, cho dù ngày 1/4 đã diễn ra và đã chốt doanh thu của ngày hôm đó, nhưng nếu bạn cho phép sửa hóa đơn thì doanh thu của ngày hôm đó vẫn bị giảm đi tương ứng với số tiền đã trả lại cho khách hàng. Việc này dẫn đến sai lệch doanh thu đã chốt trước đó.

FTrả hàng trên hóa đơn: Phần mềm sẽ hủy hóa đơn bán hàng đó, đồng thời tự động tạo 1 phiếu bán hàng mới với số lượng sản phẩm giống hệt phiếu cũ vào ngày trả hóa đơn, sau đó người bán sẽ xóa bỏ những sản phẩm mà khách hàng muốn trả lại, và hoàn tất phiếu bán hàng mới đó. Số tiền chênh lệch do việc trả hàng (40.000đ) sẽ trừ đi trong doanh số của ngày trả hàng. Các sản phẩm trả hàng sẽ được nhập lại vào tồn kho.

Như vậy, doanh số đã chốt của ngày bán hàng (ngày 1/4) không thay đổi, doanh số của ngày trả hàng (ngày 3/4) sẽ giảm đi số tiền tương ứng của các sản phẩm đã trả hàng (ở ví dụ này là giảm đi 40.000đ). Điều này giúp số liệu doanh thu của nhà thuốc được toàn vẹn, tránh việc số liệu doanh thu ngày hôm trước đã chốt nhưng lại bị thay đổi do việc sửa hóa đơn gây ra.

Kết luận: Tùy theo cách vận hành của nhà thuốc mà áp dụng phương thức sửa/xóa hóa đơn hoặc áp dụng cách trả hàng cho hợp lý.
Sửa/xóa hóa đơn sẽ giúp dữ liệu của nhà thuốc gọn gàng hơn.
Trả hàng sẽ giúp người quản lý nắm bắt được tình hình bán hàng của các nhân viên vì có lưu lại lịch sử trả hàng.


© 2007 -2024  Sacomtec | Homepage