Trang trong - Tin tức
Những điều bị cấm trong luật Dược.
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Các dược sĩ đã bao giờ chú ý đến những hành vi bị nghiêm cấm trong luật Dược chưa?

luat-duoc-moi-nhat.jpg

Theo ĐIỀU 6 Luật Dược 105/2016/QH13 nghiêm cấm những hành động sau:
 • Kinh doanh không có Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược (CNĐ ĐKKDD)
 • Kinh doanh dược tại nơi không phải là địa điểm đã đăng ký.
 • Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc quy định tại khoản 26 Điều 2 và các loại khác không đúng mục đích hoặc cung cấp không đúng đối tượng được phép
 • Kinh doanh không thuộc phạm vi chuyên môn
 • Kinh doanh thuộc một trong các trường hợp:
 1. Thuốc giả/Thuốc đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hết hạn dùng
 2. Thuốc thuộc danh mục cấm
 3. Thuốc thử lâm sàng/thuốc của chương trình mục tiêu quốc gia/thuốc làm mẫu đăng ký, kiểm nghiệm/ thuốc viện trợ
 • Làm giả, sửa chữa hồ sơ, sửa chữa hạn dùng khi chưa được phép… giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 • Hành nghề mà không có chứng chỉ hành nghề Dược (CCHND) tại các vị trí công việc yêu cầu phải có CCHND.
 • Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn hoặc cho người khác sử dụng CCHND/ Giấy CNĐ ĐKKDD.
 • Sử dụng chứng nhận/kết quả nghiên cứu chưa được Bộ Y tế công nhận để quảng cáo thuốc.
 • Khuyến mại thuốc trái quy định của pháp luật.
 • Cấp phát, bán thuốc hết hạn dùng….
 • Thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn… có nội dung phòng bệnh, chữa bệnh đối với sản phẩm không phải là thuốc, trừ trang thiết bị y tế (TTBYT).
 • Xuất khẩu dược liệu thuộc danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát khi chưa được phép của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Sưu tầm

Các tin đã đăng:
Visitor